Sprejemanje odločitev

Opis digitalne značke

Sposobnost izbiranja med različnimi možnostmi za doseganje ciljev na osnovi poglobljene analize možnih izidov in sprejemanje odločitve za najustreznejše in najhitrejše rešitve.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. opredelitev problema
  2. postavljanje in navajanje vseh meril (omejitve)
  3. presojanje in izbiranje med možnostmi
  4. prepoznavanje najboljše možnosti

 

  

Share