Timsko delo

Opis digitalne značke

Predstavlja namen za sodelovanje z drugimi, biti del skupine, za skupno delo, je nasprotje individualizmu in tekmovalnosti.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. kooperativno delo z drugimi na prijeten, podporen in motiviran način
  2. razumevanje delovnega procesa, omejitev in vlog drugih
  3. ustvarjanje učinkovitih delovnih odnosov, odpravljanje dvoumnosti med člani skupine, iskanje rešitev pri skupnih problemih
  4. povezuje in z drugimi deli cilje zastavljene naloge, prispevek posameznika je del celotnega rezultata
  5. jasna definicija nalog, proces integriranega in zunanjega vrednotenja

 

  

Share