Učinkovita pisna komunikacija

Opis digitalne značke

Sposobnost jasnega, nedvoumnega, lahko razumljivega in slovnično pravilnega pisanja.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. jasno izražanje misli
  2. maksimalna sporočilnost s čim manj besedami
  3. odkrito izražanje zamisli
  4. preverjanje, če je zapisano brez slovničnih in formalnih napak ter v ustreznem tonu
  5. posredovanje celotnega sporočila brez morebitnih vrzeli

 

  

Share