Učinkovita verbalna komunikacija

Opis digitalne značke

Sposobnost poslušanja, razumevanja in razumevajočega vrednotenja informacij, idej in mnenj sogovornika, kakor tudi sposobnost podajanja ustreznih povratnih informacij.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. verbalna in neverbalna komunikacija
  2. govorna spretnost
  3. predstavitev
  4. aktivno poslušanje

 

  

Share