Učinkovitost

Opis digitalne značke

Sposobnost doseganja največje učinkovitosti ob minimalni koriščenosti človeških in tehničnih virov, uporaba učinkovite komunikacije, motivacije in obojestransko sodelovanje vseh vpletenih.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. poznavanje virov
  2. pripravljen program
  3. odprava motečih faktorjev
  4. razdeljevanje odgovornosti na obvladljive dele
  5. skrajšanje časa in delovnih obremenitev s prenosom funkcij

 

  

Share