Uspešna medosebna in socialna udeležba

Opis digitalne značke

  • Spretnost konstruktivnega sporazumevanja v različnih okoljih, strpnost, izražanje in razumevanje različnih pogledov, pogajanje z ustvarjanjem zaupanja in sočustvovanje

Kriteriji

  • razume kodekse ravnanja in splošno sprejete načine v različnih družbah in okoljih (npr. v službi)
  • zaveda se osnovnih konceptov v zvezi s posamezniki, skupinami, organizacijami dela, enakostjo spolov in kulturo
  • razume večkulturni in socialno-ekonomski pomen evropskih družb ter način, na katerega je nacionalna kulturna identiteta povezana z evropsko identiteto


 

  

Share