Uspešno vodenje

Opis digitalne značke

Sposobnost hitrega in zanesljivega upravljanja s tekočimi nalogami in procesi z uporabo virov in dinamike potrebnih za doseganje ciljev.

Kriteriji za pridobitev digitalne značke

  1. naloge definira vnaprej in se izogiba nepredvidljivim dogodkom
  2. načrtuje vire
  3. iz sodelavcev izvleče najboljše
  4. hitro prilagajanje morebitnim spremembam

 

  

Share