ÅTERHÄMTNINGSFÖRMÅGA

Beskrivning:
En persons förmåga att övervinna traumatiska omständigheter som bortgång av en älskad, en olycka etc.
Kriterier:
1. Främhärdande.
2. Förmåga att komma över svårigheter, olycka och/eller förändring.
 

  

Share