ANALYTISKT TÄNKANDE

Beskrivning:
Förmågan att förstå en situation, disaggregera den i små delar eller identifiera dess konsekvenser steg för steg. Det innefattar att organisera delarna av ett problem eller en situation på ett systematiskt sätt, göra jämförelser mellan olika element eller aspekter och att göra prioriteringar på ett rationellt sätt.
Kriterier:
1. Ovillighet att acceptera auktoritära påståenden utan kritisk granskning.
2. Uppgiftsinsamling och analys.
3. Att inte anta yttranden före bevis.
4. Lyssna, utvärdera, sammanfatta.
5. Dela upp mål i delmål.
 

  

Share