ANVÄNDA EXCELTABELLER

Beskrivning: Förmågan att skapa en exceltabell och korrekt kunna mata in data.
Kriterier:

  • Skapa ett kalkylblad (skriva text och värden, infoga celler, rader och kolumner).
  • Datainmatning, datasortering, datafiltrering.
  • Användning av formler och enkla funktioner.

  

Share