ANVÄNDA RÄTT SPRÅK I KOMMUNIKATIONEN

Beskrivning: Förmåga att använda rätt språk i kommunikation hemma, med medarbetare, med kollegor, med chefer.
Kriterier:

  • Använder rätt språk (litterärt språk, slang, jargong, samtalsspråk) när man talar med olika åhörare.

 

  

Share