BESLUTSFATTANDE

Beskrivning:
Kapacitet att välja bland flera alternativ, de som är mer livskraftiga för att uppnå målen, baserad på en uttömmande analys av möjliga effekter och risker samt möjligheter att genomföra i enlighet med prioritet och i tid.
Kriterier:
1. Definierar problemet.
2. Fastställer eller radar upp alla kriterier (begränsningar).
3. Överväger eller samlar in alla alternativ.
4. Identifierar det bästa alternativet.
 

  

Share