BESTÄMDHET

Beskrivning:
Förmåga att uttrycka egna känslor, åsikter och tankar. Och försvara rättigheter, i rätt ögonblick och på rätt sätt utan att neka eller bortse från andras känslor, åsikter, tankar och rättigheter.
Kriterier:
1. Urskiljer och svarar på ett lämpligt sätt beroende av sinnestillstånd, motivation och önskemål hos andra.
2. Uttrycker positiva och negativa känslor eller önskningar på ett effektivt sätt.
 

  

Share