DELTAGANDE I KULTURLIV

Beskrivning: Deltar i samhällets kulturliv, njuter av konsten.
Kriterier:

  • Besöker museer, teatrar, utställningar, biografer och andra kulturella evenemang.
  • Deltar i kulturella evenemang.

  

Share