DELTAGANDE I PROJEKTARBETE

Beskrivning: Förmåga att delta i ett planerat arbete eller aktiviteter som ska avslutas efter en viss tidsperiod och är avsedda att uppnå ett visst syfte.
Kriterier:

  • Tidsstyrningskapacitet.
  • Kommunikationsfärdigheter.
  • Kunna arbeta i en grupp.
  • Användbara bidrag till att uppnå projektmålen.
  • Skriva tidrapporter.
  • Kunna fylla i projektdokumentationer.

  

Share