EFFEKTIV MUNTLIG KOMMUNIKATION

Beskrivning:
Det är kompetensen att höra, förstå och värdefullt värdera information, idéer och åsikter som någon annan person kommunicerar, att kunna på ett konkret sätt återkoppla den kommunikativa processen.
Kriterier:
1. Verbal och icke-verbal interaktion.
2. Förmåga att uttrycka sig verbalt.
3. Presentationsförmåga.
4. Aktivt lyssnande.

  

Share