EFFEKTIV SKRIVANDE KOMMUNIKATION

Beskrivning:
Förmåga att skriva ner idéer tydligt och grammatiskt korrekt, så att de utan tvekan kan förstås.
Kriterier:
1. Uttrycker budskapet tydligt.
2. Uttrycker maximalt av idéer med ett minimum av ord.
3. Uttrycker idéerna helt och hållet.
4. Verifierar att det skrivna är fritt från avvikelser, oavsett om det är grammatiskt, av den formella presentationen eller av den lämpliga tonen.
5. Sänder ut hela budskapet utan att lämna några luckor.
 

  

Share