EFFEKTIVITET

Beskrivning:
Förmåga att uppnå högsta kvalitetsresultat med minst utmattning av den mänskliga och tekniska resursen, med effektiv kommunikation, motivation och gemensamt deltagande från sina medarbetare.
Kriterier:
1. Känner till resurserna.
2. Har ett etablerat program.
3. Eliminerar personliga distraktioner.
4. Delar upp ansvaret i hanterbara delar.
5. Minskar tid och arbetsbelastning genom att delegera funktionerna.

  

Share