EMPATI

Beskrivning:
Har förmågan att uppleva och förstå andra personers känslor.
Kriterier:
1. Har känslighet.
2. Bryr sig om och hjälper andra människor.
3. Förstår andras känslor.
 

  

Share