ENGAGEMANG

Beskrivning:
Gör ständiga ansträngningar för att uppnå ett mål, vilket innebär en hög grad av integration av en fysisk, emotionell och intellektuell disposition av ett ämne på vad man vill uppnå, antingen för egen eller gemensam fördel.
Kriterier:
1. Garanterar att institutionella värden återspeglas i deras dagliga beteende.
2. Använder gemensamma värderingar.
3. Följer de regler och metoder som fastställts för professionell samexistens.
4. Ta del av den information och kunskap som är tillgänglig för oss.
5. Samarbetar med andra.
6. Representerar organisationen med värdighet mot tredje part.
 

  

Share