ENTUSIASM

Beskrivning:
Det är energin och dispositionen att man måste utföra ett arbete fylld av positivism och unik optimism under övertygelse och nödvändig dynamik inriktad på att ett visst mål uppnås.
Kriterier:
1. Talar på ett positivt sätt.
2. Kan modifiera miljön.
3. Gillar att utöka.
4. Drar nytta av möjligheter.
 

  

Share