ETISKA TANKAR

Beskrivning:
Förmåga att vara medveten om skillnaderna mellan rätta och felaktiga värderingar eller bra och dåligt beteende, en ren och öppen mentalitet när det gäller administration, ärlighet, rättvisa, efterlevnad och socialt ansvar.
Kriterier:
1. Agerar ärligt.
2. Uppför sig etiskt med höga moraliska och personliga värderingar.
3. Försöker alltid att göra rätt sak.
4. Agerar i enlighet med samhällets standarder och regler.
 

  

Share