FÖRHANDLING

Beskrivning:
Försöker att förena och förmedla på ett rättvist sätt för parterna, undvika manipulation och partiskhet för personliga intressen.
Kriterier:
1. Förbereder och planerar förhandlingarna.
2. Fastställer en initial orientering i förhandlingen och en initial relation med den andra förhandlaren.
3. Fastställer ursprungliga propositioner.
4. Byter information.
5. Tar olika positioner närmare.
6. Avslutar förhandlingarna.

  

Share