FÖRSTÅ UPPHOVSRÄTT OCH LICENSERING

Beskrivning: Förstår att (copyright) upphovsrätten är den juridiska termen som används för att deklarera och bevisa vem som äger den immateriella äganderätten (koden, texten etc.) och att licensiering är den juridiska termen som används för att beskriva villkoren för att personer får använda upphovsrättsskyddat material.
 
Kriterier:

  • Känner till att (copyright) upphovsrätten är den juridiska termen som används för att deklarera och bevisa vem som äger den immateriella äganderätten.
  • Känner till att licensiering är den juridiska termen som används för att beskriva villkoren för att personer får använda upphovsrättsskyddat material.
  • Använder inte upphovsrättsarbete utan medgivarens samtycke.
  • Känner till (copyright) upphovsrätten symbolen.

  

Share