FRAMGÅNGSRIKT MÄNSKLIGT OCH SOCIALT DELTAGANDE

Beskrivning: 
Kriterier:

  • Förstår koderna om uppförande och umgängessätt som allmänt accepteras i olika samhällen och miljöer (t ex på jobbet).
  • Är medveten om de grundläggande begreppen rörande individer, grupper, arbetsorganisationer, jämställdhet och icke-diskriminering, samhälle och kultur.
  • Förstå de multikulturella och socioekonomiska dimensionerna hos europeiska samhällen och hur den nationella kulturidentiteten interagerar med den europeiska identiteten är avgörande.

  

Share