FRAMTIDS VISIONER

Beskrivning:
Det är förmågan att visualisera tendenser i miljön med en positiv och optimistisk inställning och styra sitt beteende mot att mål uppnås.
Kriterier:
1. Har bevis på aktuell kunskap.
2. Föreställer och förutser händelser.
3. Utvärderar eventuella framtida konsekvenser.
 

  

Share