FYLLA I ETT FORMULÄR PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

Beskrivning: Förmåga att självständigt och korrekt fylla i formuläret på ett främmande språk.
Kriterier:

  • Förstå instruktionerna för att fylla i formuläret.
  • Fyller i det tomma utrymmena korrekt.

  

Share