GENERELL KUNSKAP

Beskrivning:
Kunskap som en person har på ett brett spektrum av ämnen, oavsett om de förvärvas genom regelbundna studier, självlärd forskning eller erfarenheten av händelser som uppstår under hela livet.
Kriterier:
1. Har grundläggande kunskaper om några områden.
2. Genererar idéer och som stöds av argument.
3. Förstår samhället och de händelser som äger rum i det.
 

  

Share