GRUNDLÄGGANDE KUNSKAP OM STÖRRE KONSTARBETEN

Beskrivning: Förmågan att känna igen stora konstverk.
Kriterier:

  • Känner till titlarna och författarna till stora konstverk.
  • Känna till konstverk under rätt tidsperiod.
  • Kunna den konstnärliga stilen och symboliken för den enskilda tidsperioden.

  

Share