HÖRFÖRSTÅELSE PÅ MODERSSPRÅKET

Beskrivning: Förmåga att ta emot (verbala och/eller icke-verbala) budskap, formulera innebörden av dem och svara på de mottagna meddelanden som man hör.
Kriterier:

  • Korrektheten att känna igen ljudtexten.
  • Förstå anvisningarna.
  • Lämpligheten att erkänna ämnet för ljudtexten.
  • Förstå vald information (ord, fraser).
  • Tillräckligheten av erkännandet av kommunikationsförhållandena.
  • Relevansen av att uttrycka talarens känslor.

  

Share