INITIATIV

Beskrivning:
Förmåga att agera proaktivt i en given situation. Det innefattar att veta hur man identifierar ett hinder eller problem med möjligheter och att genomföra åtgärder som bidrar till sin lösning.
Kriterier:
1. Har viljan att göra saker, tar ett steg framåt.
2. Drar nytta av möjligheter.
3. Förbättrar fortlöpande förfarandena för utförandet av arbetet.
 

  

Share