INNOVATION

Beskrivning:
Kompetens att utforma och utföra nya och obefintliga uppgifter i syfte att utforma och generera nya processer med högre lönsamhet och effektivitet.
Kriterier:
1. Optimerar resultat genom att identifiera, närma sig och lösa problem på ett alternativt sätt.
2. Erbjuder originella och effektiva lösningar på nya problem eller situationer.
3. Utvecklar nya metoder i de olika uppgifterna där man deltar.
 

  

Share