INTEGRITET

Beskrivning:
Förmåga att hålla sig inom socialt accepterade etiska och moraliska normer såväl som att agera i enlighet med vad varje person anser är viktigt.
Kriterier:
1. Kommunicerar avsikter, idéer och känslor öppet och direkt.
2. Är villig att agera ärligt även i riskfyllda och svåra situationer.
 

  

Share