INTERKULTURELL KOMMUNIKATION

Beskrivning: Förmåga att kommunicera med olika kulturer och sociala grupper.
Kriterier:

  • Värderar mångfald och respekterar andra.
  • Är beredd att både övervinna fördomar och kompromissa.
  • Har ett intresse för socioekonomisk utveckling och interkulturell kommunikation.
  • Har en bra inställning till samarbete, självförtroende och integritet.
  • Förstår hur människor från olika länder och kulturer agerar, kommunicerar och uppfattar världen runt dem.
  • Samverkar med människor från olika kulturella bakgrunder.
  • Förstår de olika kulturerna, språken och sederna hos människor från andra länder.

  

Share