INTERPERSONELL KOMMUNIKATION

 
Beskrivning:
Möjlighet att generera och upprätthålla ett adekvat kommunikationsflöde mellan gruppens eller organisationens medlemmar, med hjälp av de olika kanaler som krävs i varje enskilt fall och gynnar upprättandet av ömsesidigt fördelaktiga relationer.
Kriterier:
1. Gott uppförande.
2. Artighet.
3. Respektfull och vänlig.
4. Vänlighet och sällskaplighet.
5. Värme.
 

  

Share