INTERPERSONELLA RELATIONER

Beskrivning:
Möjlighet att etablera och upprätthålla hjärtliga, ömsesidiga och varma relationer eller kontaktnät med olika människor.
Kriterier:
1. Skapa nya kontakter och relationer i komplexa och konkurrenskraftiga miljöer.
2. Veta hur man hanterar och framgångsrikt löser svåra situationer i relationer med andra.
3. Tillhör aktiva grupper som utvecklar initiativ och nya projekt inom organisationen.
4. Få tillgång till institutioner eller organisationer av alla slag, utanför deras eget, och skapa goda relationer med dem.
 

  

Share