KONFLIKTHANTERING

Beskrivning:
Det är en ledares kompetens att föreslå lösningar och lösa skillnader i idéer eller åsikter från parterna med utgångspunkt i tillräcklig auktoritet och rättvisa, med inriktning på gemensamma intressen, förhandlingsförmåga, självförtroende, bedömning av andras behov och medling.
Kriterier:
1. Gör och förhandlar kompromisser.
2. Hanterar tvister på ett rationellt balanserat och vänskapligt sätt.
 

  

Share