KONSTRUKTIV KOMMUNIKATION I OLIKA MILJÖER

Beskrivning: Förmåga att kommunicera konstruktivt i olika miljöer.
Kriterier:

  • Visar tolerans, uttryck och förståelse för olika synpunkter.
  • Klara av förmågan att skapa förtroende och känna empati.
  • Kan hantera stress och frustration och uttrycka dem på ett konstruktivt sätt och bör också skilja mellan de personliga och professionella sfärerna.

  

Share