KREATIV REFFLEKTION OCH KONSTRUKTIVT DELTAGANDE I GEMENSAMHET ELLER GRANNSKAPSAKTIVITETER

Beskrivning: Förmåga att engagera sig effektivt med andra i det offentliga området och att visa solidaritet och intresse för att lösa problem som påverkar det lokala och bredare samhället.
Kriterier:

  • Deltagande på ett effektivt och konstruktivt sätt i det sociala och arbetslivet.
  • Kritisk och kreativ reflektion och konstruktivt deltagande i samhälls- eller grannskapsverksamhet samt beslutsfattande på alla nivåer, från lokal till nationell och europeisk nivå, särskilt genom röstning.

  

Share