KREATIVT TÄNKANDE

Beskrivning:
Förmåga att generera, upptäcka och förvandla nya idéer till användbara och effektiva lösningar som är tillämpliga i organisationen.
Kriterier:
1. Öppenhet och mod att utforska nya idéer, och kasta bort fördomar.
2. Använder fantasin när man letar efter lösningar på olika problem.
3. Gräver djupare i idéer.
4. Fortsätter arbeta för egna mål.
5. Uttryck av kreativitet genom en uppgift, som ger kreativa prestationer och produkter.
 

  

Share