KRITISK TÄNKADE

Beskrivning:
Förmåga att utvärdera data och verksamhetslinjer, samt att göra logiska beslut på ett opartiskt och rationellt sätt.
Kriterier:
1. Analyserar och utvärderar informationen som man har tillgång till.
2. Använder kunskap och intelligens för att nå en rimlig och motiverad inställning om ett ämne.
3. Undviker fördomar.
 

  

Share