KUNSKAP AV BEGREPPEN DEMOKRATI, RÄTTIGHETER, JÄMLIKHET, MEDBORGARSKAP OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER

Beskrivning: Kunskap om begreppen demokrati, rättvisa, jämlikhet, medborgarskap och medborgerliga rättigheter.
Kriterier:

  • Känner till hur de uttrycks i den Europeiska unionens stadga, de grundläggande rättigheterna och internationella deklarationer och hur de tillämpas av olika institutioner på lokal, regional, nationell, europeisk och internationell nivå.
  • Har kunskap om samtida händelser, liksom de viktigaste händelserna och trenderna i nationell, europeisk och världshistoria.
  • Är medveten om målen, värderingarna och politiken för sociala och politiska rörelser som bör utvecklas.
  • Kunskap om europeisk integration och EU:s strukturer, huvudmål och värderingar är också nödvändig, liksom en medvetenhet om mångfald och kulturella identiteter i Europa.

  

Share