LÄSFÖRSTÅELSE AV EN KORT HISTORIA ELLER ARTIKEL PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

Beskrivning: Förmåga att läsa en kort text eller en historia på främmande språk med en förståelse för orden, fraser, meningar och betydelser.
Kriterier:

  • Förstår texten (förstår ord, fraser, mening) på främmande språk.
  • Kan upprepa i sina egna ord vad han eller hon har läst.

  

Share