LÄSFÖRSTÅELSE AV ETT LITTERÄRT VERK

Beskrivning: Förmågan att härleda och konstruera textens betydelse genom interaktion och eget engagemang i texten.
Kriterier:

  • Förstår meningen med texten som författaren uttryckt.
  • Avgöra syftet med författarens skrift och hans förhållande till verkligheten och hans antaganden.
  • Utvärdera författarens idéer i texten.
  • Läsningstekniken är automatiserad.
  • Kan förklara vissa metaforer och symboler med synonymer.
  • Använda fakta och information.
  • Att argumentera författarens position i texten.
  • Länka idéer från texten med egna erfarenheter.
  • Definiera text baserad på innehåll och skriftmetod som litterärt, informativt, etc.

  

Share