LÄSTFÖRSTÅELSE PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

Beskrivning: Förmåga att förstå innebörden av orden man hör och att kunna relatera till dem på något sätt.
Kriterier:

  • Inser att texten är på ett främmande språk (det främmande målspråket  identifieras bland andra språk).
  • Förstå ofta använda gester och kunna efterlikna instruktioner;
  • Extrahera huvudtemat för ljudtexten;
  • Förstår de valda uppgifterna och vissa detaljer (ord, fraser) i talade texter med vanliga teman på grundval av synliga och andra stöd;
  • Känna igen vissa kommunikationssituationer och tydligt uttryckta känslor från  den som talar.

  

Share