LAGARBETE

Beskrivning:
Det innebär att ha avsikt att samarbeta och samverka med andra, att vara en del av gruppen, att arbeta tillsammans, i motsats till att göra det individuellt eller konkurrenskraftigt.
Kriterier:
1. Fungerar tillsammans med andra, är trevlig, stödjande, hjälpsam och motiverande.
2. Förstår gränser och andras roll.
3. Bygger effektiva arbetsförhållanden, vilket minskar tvetydigheten hos lagmedlemmar, hittar lösningar på lagproblem.
4. Integrerar och delar upp syftena med uppgifter. Det individuella bidraget ingår i det övergripande resultatet.
5. Definierar rollerna tydligt, processen med integrerad utvärdering och extern utvärdering.
 

  

Share