LEDARSKAP

Beskrivning:
Möjlighet att leda människor och få dem att bidra effektivt och tillräckligt för att målen ska uppnås. Åtagit sig att utveckla sina medarbetare, deras utvärdering och utnyttjandet av deras potential och individ.
Kriterier:
1. Sätter mål, överför dem och utför adekvat uppföljning i detta avseende, och ger feedback till medlemmarna i din grupp.
2. Lyssnar på andra och blir lyssnad på.
3. Gruppen uppfattar en som ledare och styrs av de mål som fastställs av en.
4. Motiverar gruppen för att uppnå målen.
5. Normalt sökt för råd.
6. Fungerar regelbundet med god energi.

  

Share