LEDNINGSKAPACITET

Beskrivning:
Förmåga att hantera arbetsuppgifter och processer snabbt och tillförlitligt, utnyttja de resurser och dynamik som är nödvändiga för att uppnå målen.
Kriterier
1. Definierar uppgifter i förväg och undviker oförutsedda händelser.
2. Planerar resurser.
3. Får ut det bästa av sina medarbetare.
4. Anpassar sig snabbt till förändringar som kan uppstå.
 

  

Share