LOKALT ARV

Beskrivning: Förmågan att känna till arvet som är ärvt från det förflutna, vilket samhället definierar som en reflektion och uttryck av sina värderingar, identiteter, religiösa övertygelser och andra övertygelser, kunskaper och traditioner.
Kriterier:

  • Kunskap om lokala seder och traditioner, både tidigare och nuvarande.
  • Kunskap om kulturminnesmärken i den lokala närmiljön.
  • Kunskap om materiella kulturarv i den lokal miljön.
  • Kunskap om kulinariska specialiteter i den lokala miljön.
  • Kunskap om viktiga historiska genombrott/milstolpar i den lokal miljön.

  

Share