MOTIVATION OCH BESLUTSAMHET ATT UPPNÅ MÅLEN

Beskrivning: Förmåga att marknadsföra sin egen organisation för att uppfylla sina mål, önskemål, behov och inre kontroll. Har en drivkraft som pressar honom/henne framåt för att agera i enlighet med ett visst mål eller att ytterligare stärka detta beteende.
Kriterier:

  • Fokuserar på att uppnå målet.
  • Skriver en att-göra-lista.
  • Använder SMART-metoden för att uppnå sina mål.
  • Sätter delmål för att nå huvudmålen.

  

Share